HomeHotels listNorth Collection

North Collection

Backan hotels

Accommodations Standard Address Rate 03 Stars Bac Kan Hotel  8B Group,Duc Xuan,Bắc Kan Town 35 USD     02 Stars Ba Be Hotel Nam Man ward, Ba Be dist, Bac ...

Read More

CaoBang hotels

Accommodation Standard Address Rate 03 Stars             02 Stars Bang Giang Hotel 01 KimDong , CaoBang City. 28 USD Huong Thom Hotel 46 KimDong , ...

Read More

DienBien hotels

Accommodation Standard Address Rate 03 Sao Muong Thanh Hotel 25 Him Lam , Dien Bien Phu City . 35 USD Him Lam Hotel Him Lam Ward,Dien Bien Phu City 42 ...

Read More

HaGiang hotels

Accommodation Standard Address Rate 03 Stars Panhou Village Resort PanHou Village, Thong Nguyen, Hoang Su Phi. 35 USD     02 Stars Hoang Ngoc Dong Van Hotel Thị trấn Đồng ...

Read More

LaiChau hotels

Accommodations Standard Address Rate 03 Stars Muong Thanh Lai Chau Hotel HuongPhong Str., Tan Phong ,Lai chau City. 35 USD     02 Stars PhươngThanh Hotel Phong Tho Laichau 25 ...

Read More

LangSon hotels

Accommodations Standard Address Rate 04 Stars Mường Thanh Hotel 68 Ngô Quyền,Vĩnh Trại 55 USD     03 Stars         02 Stars Nam Kinh Hotel 40 Ngo ...

Read More

MongCai hotels

Accommodation Standard Address Rate 05 Stars Li Lai International Hotel Tuệ Tĩnh Road,Ka Long ward, Móng Cái city. 125 USD Majestic -VRG Hotel   Hòa Bình Avenue – Tran Phu ...

Read More

QuanLan hotels

Accommodation Standard Address Rate 03 Stars Minh Châu Beach Resort Ninh Hải, Minh Châu,Quan lạn 45 USD Vân Hải Xanh Resort   Vân Hải, Quan lạn, Vân Đồn 700 000 ...

Read More