DakLak hotels

Accommodation
Standard
Address
Rate
04 Stars
SwissBelhotel Dakruco Hotel 30 Nguyen Chi Thanh St., Buon Ma Thuot City, Daklak

60 USD

03 Stars
Đam San Hotel 212 – 214 Nguyen Cong Tru St.,Buon ma thuot City

35 USD

Cao Nguyên Hotel   65 Phan Chu Trinh road, Buon Ma Thuot

40 USD

Tuấn Vũ Hotel   135/1 Ngoquyen , Buon Ma Thuot City

32 USD

Bach Ma Hotel   7-9-11 NguyenDucCanh Str,BuonMa Thuot City

35 USD

Dakruco Hotel   30 Nguyen Chi Thanh St., Buon Ma Thuot City, Daklak Prov

40 USD

02 Stars
Lak resort 01 Ngô Quyền, P.Thắng Lợi, Buôn Mê Thuật

28 USD

Hoàng Lộc Hotel   07- 09 Bih Aleo, BuonMaThuot City

27 USD

Tây Nguyên Hotel   108-110 Ly Thuong Kiet Str., Buon Ma Thuot City, Daklak

25 USD

Ban Me Hotel   09 Nguyen Chí Thanh – Buôn Ma Thuot – Ðak Lak

22 USD

Yok Don Guesthouse   146 Nguyen Tât Thành – Buôn Ma Thuot–Ðak Lak

18 USD

Thanh Cong Hotel   51 Ly Thuong Kiet st.,Buon Ma Thuot

23 USD

Thien Ma Hotel   52 Hai Bà Trung., Buôn Ma Thuât., Ðak Lak

22 USD

Hai Ba Trung Hotel   08 Hai Bà Trung.,Buôn Ma Thuat., Ðak Lak

22 USD

Son Hoa Hotel   45 Phan Boi Châu ., Buôn Ma Thuot ., Ðak Lak

20 USD

Hoa Po Lang Hotel   Km9, QL 14, xã Ea Tu., Buôn Ma Thuot., Ðak Lak

20 USD

Thang Loi Hotel   01 Phan Chu Trinh Str., Buon ma thuot City, Daklak

25 US

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*